Hoe en waarom ?

Een schaapskudde kan ingezet worden op heidegebieden, dijken, weiden, recreatiegebieden en stadsgroen.Begrazing met een schaapskudde is een methode van natuurbeheer die voor veel terreinen tot optimale resultaten kan leiden. Schapen zorgen voor structuur in terreinen en leggen ecologische verbindingen tussen terreinen.De begrazing kan zo gestuurd worden dat sommige plekken extra begraasd kunnen worden en andere juist minder of helemaal niet. Daarbij genomen is natuurbeheer met schapen publieksvriendelijk, past het bij de geschiedenis van ons land en ziet het er natuurlijk ontzettend leuk uit.

Opdrachtgevers kunnen gemeenten,waterschappen,provincies,natuurbeheerders,ondernemingen en particuliere personen zijn.

Samen met de opdrachtgever bekijkt Landschapsbeheer De Kornse boezem de te beheren terreinen, bespreekt de natuurdoelen en komt vervolgens met een gedegen advies. In dit advies worden aantal graasdagen, aantal schapen, begrazingsopzet (in vast raster, verplaatsbaar raster of met herder) etc.meegenomen.

Landschapsbeheer De kornse boezem werkt bij voorkeur met meerjaren projecten omdat natuurbeheer een kwestie van lange adem is. Het resultaat van schapenbegrazing is deels al direct zichtbaar, maar de ontwikkeling van de vegetatie en daarbij behorende fauna (zoals vlinders, vogels en hagedissen) kan langer op zich laten wachten. In de voorlichting en begeleiding over het beheer wordt dan ook altijd op dit lange-termijn effect gewezen.

Landschapsbeheer De kornse boezem heeft wat betreft begrazing een 13-tal jaren ervaring en indien noodzakelijke kan externe expertise worden aangetrokken.

Natuurbeheer met schapen

Natuurbeheer met schapen is de laatste jaren sterk in opkomst. Instanties die natuurterreinen bezitten, beseffen steeds beter dat beheer met schapen doeltreffend is en past bij de wensen en eisen van opdrachtgever en de maatschappij. De herder is in staat om per gebied een gedegen beheersadvies te geven en garant te staan voor een optimale uitvoering

Ons bedrijf is vca gecertificeerd